• 00_slider_sp5.jpg
  • 01_slider_sp5.jpg
  • 02_slider_sp5.jpg
Rekrutacja do Oddziału Przygotowawczego 7-8.
Набір учнів до підготовчого 7-8 класу.
Набор учащихся в подготовительный 7-8 класс.
 
Zapraszamy uczniów obcokrajowców, którzy nie uczęszczali wcześniej do polskiej szkoły do oddziału przygotowawczego 7-8.
Do oddziałów przygotowawczych mogą być kierowane osoby, które:
- podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
- pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
- wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
Pełne informacje pod numerem telefonu: 71 798-67-03
Запрошуємо іноземних учнів, які раніше не відвідували польську школу, до підготовчого 7-8 класу.
До підготовчого класу можуть бути прийняті діти, які:
- підлягають обов'язковій освіті,
- навчалися в школах, що працюють в освітніх системах інших країн,
- не знають польської мови або володіють нею на рівні недостатньому для навчання,
- мають труднощі спілкування та труднощі адаптації, пов’язані з культурними відмінностями чи зміною освітнього середовища.
Повна інформація за номером: 71 798-67-03
Приглашаем иностранных учеников, ранее не посещавших польскую школу, в подготовительный 7-8 класс.
В подготовительный класс могут быть приняты дети, которые:
- подлежат обязательному образованию,
- учились в школах, работающих в образовательных системах других стран,
- не знают польского языка или владеют им на уровне недостаточном для обучения,
- испытывают проблемы общения и адаптации, связанные с культурными различиями или изменением образовательной среды.
Подробнее по телефону: 71 798-67-03
 
RYS 1
 
 
 
 
 
 
 
RYS 2
 
 
RYS 3
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com