• 00_slider_sp5.jpg
  • 01_slider_sp5.jpg
  • 02_slider_sp5.jpg
  • 03_slider_sp5.jpg

 

Kandydatem do klasy dwujęzycznej może zostać uczeń klasy VI dowolnej szkoły, który w odpowiednim terminie (najczęściej jest to marzec) złoży stosowny wniosek w sekretariacie szkoły oraz napisze sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez szkołę.

Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzany jest w języku polskim, z wykorzystaniem mniej znanych języków oraz języka fikcyjnego, bada on predyspozycje uczniów do nauki języków obcych a nie znajomość języka angielskiego.

Test sprawdza umiejętności językowe np.:

– czytanie tekstu ze zrozumieniem,

- zapamiętywanie informacji z tekstu słuchanego,

– uzupełnianie tekstu (zdań) właściwymi wyrazami,

– wyszukiwanie słów o tym samym i przeciwstawnym znaczeniu,

– grupowanie wyrazów w kategorie gramatyczne i znaczeniowe,

– tworzenie odpowiednich (analogicznych) form gramatycznych,

– wyszukiwanie podobieństw między językami,

– analizowanie języka fikcyjnego (tworzenie reguł gramatycznych).

Przedstawione zasady postępowania rekrutacyjnego mają na celu wyłonić uczniów posiadających uzdolnienia językowe a także osiągających wysokie wyniki w nauce.

 

Poniżej prezentowane są przykładowe zadania testujące predyspozycje językowe.

I. Spośród fragmentów: A, B, C, D, wybierz ten, który najlepiej pasuje do treści poniższego zdania:

Była to dziewczynka kapryśna, która ciągle obrażała się na innych. Zatem można powiedzieć , iż często……………….. .

A. była w gorącej wodzie kąpana

B. stroiła fochy

C. zachowywała zimną krew

D. żyła w świecie marzeń

II. Do każdego z wyrazów dobierz jeden z podanych , który ma przeciwstawne znaczenie (antonim). Wpisz wybrany wyraz w miejsce do tego przeznaczone.

niepokonany, bojaźliwy, bohaterski, poddany, chwalony

1. ujarzmiony - .......................................................................

2. odważny - ...........................................................................

III. W każdej linijce zakreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych pod względem gramatycznym

1. blado wesoło pięcioro nieznacznie

2. powiedzą nauczy opowie zaśpiewa

IV. Porównaj formy utworzone ze słów języka łacińskiego z ich polskim znaczeniem, a następnie utwórz cztery słowa łacińskie pochodzące od czasownika HABERE – MIEĆ i dopisz je do odpowiednich słów polskich.

videre – widzieć

video – widzę

vide – zobacz

videbam – widziałem

videtur – jest widziany

habere – mieć

wyraz w języku polskim

wyraz w języku łacińskim

mam

miałem

V. Poniżej podane są wyrazy lub zdania w nieznanym Ci języku oraz ich polskie tłumaczenia. Na podstawie analizy tych zdań uzupełnij brakujący wyraz.

geres = dobry

geresne = niedobry

pagis = staranny

.......... = niestaranny

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com