Regulamin wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022

1. Regulamin obowiązuje wyłącznie w okresie pandemii Covid-19.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich wolontariuszy w SP5.
3. Wolontariusze pracują systematycznie i rzetelnie przez cały rok szkolny.
4. Wolontariusze są zobowiązani wypracować w roku szkolnym co najmniej 20 godzin.
5. Warunkiem uzyskania wpisu o działalności wolontaryjnej na świadectwie ukończenia szkoły, jest systematyczna praca w wolontariacie przez co najmniej 2 lata i wypracowanie każdego roku minimalnej liczby godzin ustalonej w Regulaminie Wolontariatu SP5.

Wolontariat szkolny
1. Pracę wolontariuszy koordynuje szkolny opiekun wolontariatu.
2. Wolontariusze realizują zadania w następujących obszarach:
A) Praca na rzecz społeczności szkolnej zlecona przez opiekuna wolontariatu lub innych nauczycieli SP5.
B) Wykonywanie rękodzieła na rzecz organizacji pożytku publicznego, z którymi współpracuje szkoła. Zadania te zleca opiekun wolontariatu.
C) Propagowanie idei wolontariatu oraz wolontariatu szkolnego wśród społeczności szkolnej.
D) udział w akcjach oraz konkursach hospicyjnych i wolontaryjnych ogłaszanych przez opiekuna wolontariatu.
E) Praca w tandemach wolontariackich- w ten sposób można zaliczyć do 5 godzin w ciągu roku szkolnego.
3. Obowiązkiem wolontariusza jest dokumentowanie na bieżąco swej działalności w Dzienniku Wolontariusza, który stanowi załącznik do regulaminu.
4. Wolontariusze dostarczają uzupełniony Dziennik Wolontariusza w terminie do 31.05. danego roku szkolnego.

Wolontariat realizowany poza szkołą
1. Wolontariusze pracują wyłącznie na rzecz instytucji pożytku publicznego z nadanym numerem KRS (za wyjątkiem partii politycznych) lub instytucji edukacyjno-kulturalnych, takich jak biblioteki publiczne.
2. Uczeń realizujący działania wolontaryjne poza szkołą w porozumieniu z instytucjami pożytku publicznego może otrzymać wpis na świadectwie za działalność wolontaryjną gdy:
- dostarczy wychowawcy klasy w terminie do 5 października deklarację, iż w danym roku szkolnym będzie realizował działania wolontaryjne w konkretnej placówce,
- dostarczy wychowawcy klasy w terminie do 31 maja zaświadczenie o zrealizowanych działaniach wolontaryjnych w tejże placówce w wymiarze określonym w regulaminie (minimum 40 godzin w roku szkolnym lub minimum 20 godzin w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022),
- realizuje działania wolontaryjne przez minimum 2 lata.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com