Zebrania i konsultacje

zebrania, konsultacje 13 września 2018
konsultacje 25 października 2018
zebrania, konsultacje – informacje o zagrożeniach 13 grudnia 2018
 zebrania, konsultacje                      21 marca 2019
 zebrania, konsultacje – informacje o zagrożeniach  09 maja 2019