Rada Rodziców

Skład:

Przewodniczący RR – Grzegorz Jednaki 4a 
grzegorzjednaki@gmail.com tel. 666 456 041
 
Zastępca przewodniczącego RR – Marzena Semeniuk 8b
 
Zastępca przewodniczącego RR/ przyszły skarbnik – Joanna Pawłowska 4a
 
Skarbnik RR – Katarzyna Parus – Szukaj 3a
 
Sekretarz RR – Mirosław Omelaniuk 3c
 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław
nr rachunku: 76 1240 1994 1111 0010 0161 8629
Przekazując środki proszę podać klasę, do której chodzi uczeń oraz na co wpłata jest przekazywana.

Na rachunku gromadzone są środki z tytułu wpłat na:

  • ·szkolny fundusz Rady Rodziców,
  • ·szafki socjalne dla uczniów.

Wpłaty na fundusz rady rodziców przeznaczone są m.in. na:

  • ·dofinansowywanie wycieczek szkolnych, wyjazdów reprezentacji szkoły, obozów, konkursów,
  • ·zakup nagród i dyplomów,
  • ·zakup pomocy dydaktycznych,
  • ·dofinansowanie imprez szkolnych,
  • ·wsparcie finansowe dla Samorządu Uczniowskiego,
  • ·inne, potrzebne na realizację działań zgodnych ze statutem szkoły.