Psycholog i pedagog

Pedagog/psycholog szkolny organizuje w szkole pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia poprzez współdziałanie z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami lub opiekunami prawnymi, pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

  • Pomaga w rozwiązywaniu problemów/trudności wychowawczych dotyczących całych klas.
  • Pomaga w integrowaniu społeczności klasowych, zwłaszcza klas pierwszych lub indywidualnej adaptacji ucznia do nowego środowiska szkolnego.
  • Pomaga wychowawcom i nauczycielom w rozpoznawaniu, analizowaniu i przezwyciężaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  • Pomaga uczniom zdolnym/utalentowanym mającym problemy w sferze emocjonalnej i społecznej.

 

pedagog – p.Żaneta Tokarczyk

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.15 – 14.30 8:15 – 10:30 10.00 – 13.00 13.00 – 19.30 9.30 – 13:00


 psycholog – p.Dawid Zieliński 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

12.00 – 15.30 10.30 – 15.00 12.00 – 17.00 8.00 – 14.30 8.00 – 11.00