O programie

 

Motto programu:

 Wszystkie dzieci, zarówno utalentowane, błyskotliwe, jak i przeciętne czy mało zdolne, zasługują na danie im szansy, by wiodły szczęśliwe i satysfakcjonujące życie.                                                                                                                                        

   Michael Philips

 

Program Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień “Każdy uczeń w centrum uwagi” realizowany jest od roku szkolnego 2008/09. Objęci są nim wszyscy uczniowie naszej szkoły. Program opiera się na założeniu, że wszyscy mają wrodzoną potrzebę aktywności i działania. Przy pomocy tego programu pomagamy uczniom odkryć ich zdolności i umiejętności, rozwinąć i ukierunkować zainteresowania, a co najważniejsze, umożliwiamy uczniom osiągnięcie sukcesu na miarę każdego z nich. Poprzez realizowanie pasji przygotowujemy naszych wychowanków do dalszego kształcenia i sprostania wyzwaniom życia we współczesnym świecie, a przede wszystkim dajemy im poczucie własnej wartości i satysfakcję płynącą z bycia kimś wyjątkowym.

 

SZKOLNY ZESPÓL WSPIERANIA UZDOLNIEŃ:

  • Beata Przybylska – lider, nauczyciel języka polskiego
  • Marzena Bieżuńska – nauczyciel historii oraz WOS-u
  • Alicja Gazda – nauczyciel matematyki
  • Piotr Jaroński – nauczyciel muzyki
  • Maria Koprowska – nauczyciel biologii
  • Iwona Krzemińska – Borecka – nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun SU
  • Monika Oracz – nauczyciel języka angielskiego
  • Iwona Skobejko – Piwowar – psycholog
  • Żaneta Tokarczyk – pedagog
  • Renata Wałach – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej