Plan lekcji

 

Klasy 1                            Klasy 2                              Klasy 3

Klasy 5                            Klasy 7                              Klasy 8


Nauczyciele B-C            Nauczyciele Ga-Gro            Nauczyciele Gry-Ka  

Nauczyciele Ko-L          Nauczyciele M-Przy             Nauczyciele Pu-Sko

Nauczyciele S+é-To       Nauczyciele Wa-Wr             Nauczyciele Wy-Z