Organizacja roku

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018
Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć 11 listopada 2018
Zimowa przerwa świąteczna 24 – 31 grudnia 2018
Ostateczny termin wystawiania ocen na
I semestr
10 stycznia 2019
Rada klasyfikacyjna

Biała Szkoła

17 stycznia 2019

21 – 25 stycznia 2019

Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019
Rada podsumowująca I semestr

Dzień otwarty szkoły

14 luty 2019

16 marca 2019

Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia  2019
Egzamin gimnazjalny

Egzamin ósmoklasisty

10 – 12 kwietnia 2019

15 – 17 kwietnia 2019

Święto Narodowe 1 Maja – dzień wolny od zajęć 1 maja 2019
Święto Narodowe 3 Maja – dzień wolny od zajęć 3 maja 2019
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć 20 czerwca 2019
Ostateczny termin wystawiania ocen na koniec roku 06 czerwca 2019
Rada klasyfikacyjna 13 czerwca 2019
Koniec roku szkolnego 21 czerwca 2019
Rada plenarna 21 czerwca 2019