Obiady w Szkole Podstawowej nr 5

Dożywianie uczniów w SP5 rozpocznie się od 9 września 2019 r.
Proszę o wypełnianie deklaracji dostępnych u wychowawców klas, kierownika gosp., sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły
sp5.wroclaw.pl/obiady
Koszt obiadu dla ucznia w 2019 roku wynosi 6,00 zł
Opłata za wrzesień wynosi 96,00 zł (16 x 6,00)
– wydawanie posiłków odbywa się w godzinach 12.25 – 13.20
– płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy
PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279
Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 5, 54-242 Wrocław, ul. Jelenia 7
W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, za miesiąc
Odpisy na dzień bieżący można zgłaszać mailowosp5obiady@wp.pl, telefonicznie 71 798 67 03 w. 110 w godzinach 7.30 – 8.30 lub osobiście u kierownika gospodarczego, a po uruchomieniu aplikacji na stronie sp5.kidcontrol.pl
– wpłaty po terminie oraz wysokość odpisów należy uzgadniać wcześniej telefonicznie (71 798 67 03 wewn. 110), mailowo sp5obiady@wp.pl
W przypadku nieobecności dziecka posiłek można odebrać ze stołówki do godziny 13.30

*Po złożeniu wniosku każdy uczeń będzie miał założone konto na stronie sp5.kidscontrol.pl
Na podanego maila otrzymacie Państwo dane do logowania. Poprzez aplikację będzie możliwość sprawdzenia czy Państwa dziecko korzysta z posiłków, zaznaczania odpisów, sprawdzenia salda, wysyłania SMS o anulowaniu obiadu.
W późniejszym terminie każdy uczeń otrzyma kartę do czytnika.

Karta zapisu ucznia na obiady w roku szkolnym 2019-20