Obiady – Październik 2019

Koszt obiadów za październik wynosi 138 zł (23 dni po 6 zł)

Klasa 2a wpłaca 108 zł. Pozostałe po 138 zł

Powyższe stawki nie dotyczą osób, które otrzymały informację na maila o wysokości wpłaty.

Wpłaty przyjmowane są od 01.10.2019 do 10.10.2019 wyłącznie na konto szkoły.

Płatności  dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 5:

PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, za miesiąc.

Odpisy za wrzesień będą Państwu zwracane na początku października na konto, z którego otrzymaliśmy wpłatę.

Uwaga!

W przypadku braku wpłaty do 10 października dziecko może nie otrzymać posiłku. Brak wpłaty nie jest traktowane jako rezygnacja. Wznowienie nastąpi po otrzymaniu przelewu i zaksięgowaniu na koncie szkoły.
Rezygnację można składać pisemnie u kierownika gospodarczego lub mailem na sp5obiady@wp.pl

Odpisy za obiady można zgłaszać na mail sp5obiady@wp.pl, lub telefonicznie
71 798 67 03 wew. 110 w godzinach 7:30 – 8:30