Obiady – Czerwiec 2019

Przyjmując, że dnia 19.06 będzie zakończenie roku szkolnego obiady będą wydawane od 1.06 do 18.06.
Koszt obiadów zaczerwiec wynosi 66 zł (12 dni po 5,50 zł)
Wpłaty przyjmowane są od 01.06.2019do 10.06.2019 wyłącznie na konto szkoły.
Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 5:
PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, za miesiąc.
Odpisy za maj będą Państwu zwracane na początku czerwca na konto, z którego otrzymaliśmy wpłatę.
Uwaga!
W przypadku braku wpłaty do 10czerwcadziecko od 11.06 nie otrzyma obiadu. Brak wpłaty nie jest przyjmowane jako rezygnacja.
Wznowienie nastąpi po otrzymaniu przelewu i zaksięgowaniu na koncie szkoły.

Odpisy za obiady można zgłaszać na mail sp5obiady@wp.pl, lub telefonicznie
71 798 67 03 wew. 110 w godzinach 7:30 – 8:30