Obiady

 Informacje dot. obiadów

Obiady  2019 w SP5 – informacja dla rodziców

Koszt obiadów za luty wynosi 77 zł (14 dni po 5,50 zł)

Wpłaty przyjmowane są od 01.02.2019 do 10.02.2019 wyłącznie na konto szkoły.

Płatności  dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 5:

PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, za miesiąc.

Odpisy za styczeń będą Państwu zwracane na początku lutego na konto, z którego otrzymaliśmy wpłatę.

Uwaga!

W przypadku braku wpłaty do 10 lutego dziecko od 11.02 nie otrzyma obiadu. Wznowienie nastąpi po otrzymaniu przelewu i zaksięgowaniu na koncie szkoły.
Odpisy za obiady można zgłaszać na mail sp5obiady@wp.pllub telefonicznie
71 798 67 03 wew. 110 w godzinach 7:30 – 8:30

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 5, 54-242 Wrocław, ul. Jelenia 7

W treści przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, za miesiąc

– wpłaty po terminie oraz wysokość odpisów należy uzgadniać wcześniej mailowo sp5obiady@wp.pl lub telefonicznie (71 798 67 03 wewn. 110)

– nieobecność dziecka na obiedzie z powodu choroby lub jego udziału np.: w wycieczce klasowej, konkursach, zielonej szkole itp.) należy zgłaszać w bieżącym dniu do godz. 8.30 pod numerem telefonu 71 798 67 03 wew. 110.

– wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

– w czasie świąt, ferii i innych dni wolnych od nauki posiłki nie są wydawane.

– comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty i terminie płatności będzie umieszczana w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

– rezygnacja z korzystania przez dziecko z obiadów w zadeklarowanym terminie wymaga formy pisemnej.

Karta zapisu ucznia na obiady w roku szkolnym 2018-19

 

Jadłospis 11.02-15.02 

Jadłospis 18.02-22.02

Jadłospis 25.02-01.03