O szkole


Dyrektor szkoły: Zofia Stawicka
Wicedyrektor: Monika Radziwon

Organ prowadzący szkołę: Gmina Wrocław
Charakter szkoły: publiczna
Liczba nauczycieli: 45
Liczba uczniów: 546

Dysponujemy:

 • salami gimnastycznymi (małą i dużą)
 • siłownią
 • boiskiem
 • 23 salami lekcyjnymi

Galeria zdjęć o szkole

Wydajemy:

 • gazetkę informacyjną  „Hugonotki”
 • gazetkę szkolną w wersji elektronicznej „Pinecha
 • gazetkę szkolną w wersji papierowej „Pinecha”
Innowacje:
 • organizacyjno – metodyczna Gimnazjum nr 1 w „Szkole w mieście”
 • organizacyjna Tutor we wrocławskim gimnazjum

Posiadamy certyfikaty:

 • Szkoły Uczącej Się
 • Szkoły Promującej Zdrowie
 • Szkoły Wspierającej Uzdolnienia
 • Szkoły Promującej Turystykę
 • Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo
 • Szkoły Odkrywców Talentów