Konta bankowe – ważne

Konto na wycieczki (wpłaty tylko od skarbników):

30 1020 5226 0000 6302 0581 6287

Konto obiadowe:

25 1020 5226 0000 6502 0581 6279