Informacje „Hugon Poliglota”


   Regulamin                   Karta zgłoszenia


III Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Hugon Poliglota”

P1040509 (Kopiowanie)


2017/2018

Dnia 9 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się finał III Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Hugon Poliglota”. W finale wzięły udział trzyosobowe drużyny z dziesięciu wrocławskich szkół (Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 71, Szkoła Podstawowa nr 97, Szkoła Podstawowa nr 113, Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 26, Gimnazjum nr 29, Gimnazjum nr 48 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9). Drużyny te zostały wyłonione w etapie szkolnym, który odbył się w grudniu 2017 roku.
Finał konkursu rozpoczął się o godzinie 9.00. Drużyny brały udział w quizie, rozwiązując różnorodne zadania leksykalno-gramatyczne oraz odpowiadając na pytania dotyczące krajów anglojęzycznych.  W drugiej części finału drużyny pracowały w osobnych salach, gdzie wykonywały 3 zadania: zadanie sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu oraz dwa zadania wymagające kreatywności i umiejętności samodzielnego formułowania wypowiedzi w języku angielskim. Pierwsze z nich polegało na przygotowaniu dialogu pomiędzy dwiema wylosowanymi postaciami, z których jedna była postacią rzeczywistą a druga fikcyjną. Drugie wymagało stworzenia reklamy wylosowanego przedmiotu, który na pierwszy rzut oka mógł wydawać się zupełnie bezużyteczny.

Na koniec wszystkie drużyny prezentowały wyniki swojej pracy.  Zostały one następnie ocenione przez jury, któremu przewodził pan Maciej Czubak. Ponadto w jury zasiadała przedstawicielka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pani Małgorzata Knast i pani Sylwia Charucka.
Pierwsze miejsce i statuetkę Hugona Poligloty zdobyła drużyna z  Gimnazjum nr 10, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 71 (dawne Gimnazjum nr 14, które wygrało dwie pierwsze edycje naszego konkursu), a trzecie – drużyna z Gimnazjum nr 48. Wszystkie drużyny biorące udział w konkursie otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe.
W przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu aktywny udział brali uczniowie naszej szkoły, w szczególności klasa dwujęzyczna 3d.


 2016/2017

W dniu 8 marca 2017 roku w naszym gimnazjum odbył się finał II Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego „Hugon Poliglota”. W finale wzięły udział trzyosobowe drużyny z jedenastu wrocławskich gimnazjów (Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 13, Gimnazjum nr 14, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 28, Gimnazjum nr 29, Gimnazjum nr 34, Gimnazjum nr 39, Gimnazjum nr 40 i Gimnazjum nr 48). Drużyny te zostały wyłonione w etapie szkolnym, który odbył się w styczniu 2017 roku.
Finał konkursu rozpoczął się o godzinie 9.00. Drużyny brały udział w quizie rozwiązując różnorodne zadania oraz odpowiadając na pytania dotyczące krajów anglojęzycznych.  W drugiej części finału drużyny pracowały w osobnych salach, gdzie wykonywały 3 zadania: zadanie sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu oraz dwa zadania wymagające kreatywności i umiejętności samodzielnego formułowania wypowiedzi w języku angielskim. Pierwsze z nich polegało na przygotowaniu dialogu do pozbawionej dźwięku sceny z filmu. Drugie wymagało stworzenia monologu, który mógłby wygłosić wylosowany przedmiot codziennego użytku, gdyby umiał mówić.
Na koniec wszystkie drużyny prezentowały wyniki swojej pracy.  Zostały one następnie ocenione przez nasze jury, któremu przewodził pan Marcin Rusnak. Ponadto w jury zasiadała przedstawicielka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pani Ewa Błasiak i pan Maciej Czubak.
Pierwsze miejsce i statuetkę Hugona Poligloty zdobyła drużyna Gimnazjum nr 14, drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 29 a trzecie – drużyna Gimnazjum nr 10. Ponadto przyznaliśmy wyróżnienie uczniowi Gimnazjum nr 39, Dawidowi Lachowiczowi, który pomimo tego, iż reszta jego drużyny nie dotarła na konkurs, w pojedynkę stawił czoło pozostałym zespołom. Wszystkie drużyny biorące udział w konkursie otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zdjęcia…
W przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu aktywny udział brali uczniowie naszej szkoły, w szczególności klasy dwujęzyczne 3d i 3b.

Konkurs uzyskał honorowy patronat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Instytutu Filologii Angielskiej UWr.
Fundatorami nagród są:

  • Departament Edukacji,
  • Rada Rodziców G1.

2015/2016

Konkurs uzyskał honorowy patronat Instytutu Filologii Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Fundatorami nagród są: Gimnazjum nr 1, Rada Rodziców Gimnazjum nr 1.                     20 maja 2016 roku w naszej szkole odbył się finał I Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego „Hugon Poliglota”. W finale wzięły udział drużyny z dwunastu wrocławskich gimnazjów (Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 5 , Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 13, Gimnazjum nr 14, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 26, Gimnazjum nr 28, Gimnazjum nr 34, Gimnazjum nr 39, Gimnazjum nr 48). Drużyny zostały wyłonione w etapie szkolnym, który odbył się w marcu. W etapie tym uczniowie indywidualnie rozwiązywali test gramatyczno-leksykalny oraz pisali opowiadanie. Cztery osoby, które w etapie szkolnym osiągnęły najlepsze wyniki, stworzyły drużynę, która wspólnie pracowała na wynik swojej szkoły w finale.
Finał konkursu rozpoczął się 20 maja o godzinie 9.00. Drużyny brały udział w quizie rozwiązując różnorodne zadania oraz odpowiadając na pytania dotyczące krajów anglojęzycznych.  W drugiej części finału drużyny pracowały w osobnych salach, gdzie wykonywały 4 zadania: zadanie sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu, zadanie gramatyczno-leksykalne oraz dwa zadania wymagające kreatywności i umiejętności samodzielnego formułowania wypowiedzi w języku angielski. Pierwsze z nich polegało na stworzeniu programu informacyjnego z wykorzystaniem kilku z podanych nagłówków. Drugie wymagało napisania wiersza z podanymi rymami.
Na koniec wszystkie drużyny prezentowały swoje programy informacyjne i wiersze. Zostały one ocenione przez nasze jury, któremu przewodził pan dr Marcin Rusnak. Ponadto w jury zasiadał przedstawiciel Instytutu Filologii Angielskiej UWr, pan Gabriel Skitaniak i pan Maciej Czubak.
Pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 14 zdobywając statuetkę Hugona Poligloty. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 26, a trzecie – Gimnazjum nr 10.  Czwarte i piąte miejsce przypadły odpowiednio Gimnazjum nr 16 i Gimnazjum nr 39. Ponadto przyznaliśmy dwa wyróżnienia. Otrzymały je Gimnazjum nr 13 i Gimnazjum nr 28. Wszystkie drużyny biorące udział w konkursie otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe.
W czasie całego finału panowała atmosfera przyjaznej rywalizacji. Ponadto działała kawiarenka, w której zarówno uczestnicy konkursu jak i ich opiekunowie mogli skosztować ciast lub czegoś się napić.
W przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu aktywny udział brali uczniowie naszej szkoły, w szczególności klasa 3d i kilka osób z klasy 3b.
Zapraszamy wrocławskie gimnazja za rok! Zdjęcia …