Harmonogram

HARMONOGRAM PROJEKTU „COOLTURALNY WROCŁAW”

5 listopada 2012 rozesłanie regulaminu projektu do wrocławskich gimnazjów
26 listopada 2012/13 ostateczny termin zgłoszenia udziału szkoły w projekcie
II semestr 2013/14 warsztaty  na temat tworzenia plakatu
konkurs na plakat „ Coolturalny Wrocław”
czerwiec 2013 mini gala
I semestr 2013/14 warsztaty z piosenki
konkurs piosenki „ Coolturalny Wrocław”
II semestr 2013/2014 warsztaty z tworzenia audycji radiowej
konkurs na audycję radiową „ Coolturalny Wrocław”
czerwiec 2014 mini gala
I semestr 2014/15 warsztaty z tworzenia filmu
konkurs na film „ Coolturalny Wrocław”
II semestr 2014/2015 warsztaty z pisania opowiadań
konkurs na opowiadanie „ Coolturalny Wrocław”
czerwiec 2015 mini gala
I semestr 2015/16 warsztaty z pisania scenariusza sztuki teatralnej
konkurs na scenariusz sztuki teatralnej „Coolturalny
Wrocław”
II semestr 2015/16 Przygotowanie sztuki teatralnej przez uczniów Gimnazjum nr 1
czerwiec 2016 Uroczysta gala podsumowująca projekt, połączona z rozdaniem dyplomów, nagród oraz prezentacją sztuki teatralnej  „Coolturalny Wrocław”.