Egzamin gimnazjalny

 

rok

cz. humanistyczna

cz. matematyczno-przyrodnicza

cz. językowa

G 1

W-w

G 1

W-w

G 1

W-w

2008/09

37,0

34,3

36,1

30,0

38,4

35,4

2009/10

37,2

33,5

34,1

27,9

41,2

35,9

2010/11

32,8

28,1

34,7

27,1

40,7

33,9

 

rok

przedmioty

G 1

W-w

2011/12 j.polski

77,7

70,8

historia/wos

79,7

68,0

matematyka

73,4

57,6

p.przyrodnicze

67,7

56,5

j.angielski podst.

85,3

j.angielski rozsz.

75,3

2012/13 j.polski

76,7

67,3

historia/wos

74,4

63,9

matematyka

69,0

56,8

p.przyrodnicze

75,7

64,9

j.angielski podst.

88,4

73,6

j.angielski rozsz.

75,4

56,3

2013/14 j.polski

82,1

72,1

historia/wos

74,1

64,5

matematyka

73,0

57,7

p.przyrodnicze

72,0

57,9

j.angielski podst.

91,3

77,6

j.angielski rozsz.

79,5

59,5

j.niemiecki podst.

88,3

60,0

j.niemiecki rozsz.

84,0

43,5

2014/15 j.polski  77,7  67,3
historia/wos  78,5  70,3
matematyka  69,7 57,2
p.przyrodnicze  67,7  56,8
j.angielski podst.  88,3  77,1
j.angielski rozsz.  75,8 60,5
  j.niemiecki podst.   61,7
  j.niemiecki rozsz.    48,6
2015/16 j.polski  82,7  74,1
historia/wos  74,3  62,6
matematyka  75,3 58,8
p.przyrodnicze  68,2  58,2
j.angielski podst.  88,6  74,9
j.angielski rozsz.  75,9 57,0
       
2016/17 j.polski  86,2  75,3
historia/wos  78,2  66,9
matematyka  75,5  58,3
p.przyrodnicze  71,9  59,4
j.angielski podst.  91,4  77,8
j.angielski rozsz.  79,7  60,8
2017/18 j.polski 83,3  73,4
historia/wos  77,3  66,2
matematyka  71,1  60,5
p.przyrodnicze  75,4  63,3
j.angielski podst.  92,1  79,1
j.angielski rozsz.  82,0  63,6