Archiwum zDolny Ślązak

 2012/2013

matematyka Michał Jaworski – laureat
Grzegorz Ciesielski – laureat
Filip Lis – finalista
Agata Zielińska – finalistka
p.Gazda
Michał Dąbrowski – finalista
Katarzyna Miernikiewicz – finalistka
p.Nowakowska
fizyka Michał Jaworski – laureat
Grzegorz Ciesielski – laureat
Katarzyna Miernikiewicz – laureatka
Agata Zielińska – laureatka
Filip Lis – finalista
p.Woźnik
Michał Dąbrowski – finalista p.Nossek
chemia Michał Jaworski – laureat
Katarzyna Miernikiewicz – finalistka
p.Wodzyński
biologia Katarzyna Miernikiewicz – laureatka p.Koprowska
geografia Katarzyna Miernikiewicz – laureatka p.Kozieł
język polski Zofia Flaczyńska – laureatka
Mateusz Wilk – finalista
p.Tokarz
historia Zofia Flaczyńska – laureatka
Mateusz Wilk – finalista
p.Galas
język angielski Dawid Horyza – laureat
Filip Jaszczyk – finalista
p.Barciś
p.Nawara
język niemiecki Patryk Roller – finalista

2011/2012

 

 

matematyka Arek Poziemski – laureat
Anna Biadasiewicz – finalistka
Michał Żłobicki – finalista
Marta Witkowska – finalistka
p.Kubiak
fizyka Anna Biadasiewicz – laureatka
Arek Poziemski – laureat
Michał Żłobicki – laureat
p.Woźnik
chemia Przemek Zender – laureat
Michał Żłobicki – finalista
Filip Marcinek – finalista
p.Wodzyński
biologia Filip Marcinek – finalista
Przemek Zender – finalista
Michał Żłobicki – finalista
p.Wolna
geografia Filip Marcinek – finalista
Przemek Zender – finalista
Michał Żłobicki – finalista
p.Tuszyński
język polski Michał Tomczyk – laureat
Michał Żłobicki – laureat

Paweł Berezowski – finalista
Anna Biadasiewicz – finalistka
p.Kozak
Marta Mońko – finalistka p.Wojtanowicz
historia Paweł Berezowski – finalista
Anna Biadasiewicz – finalistka
Marta Mońko – finalistka
p.Galas
język angielski Dawid Horyza – laureat
Robert Horyza – laureat
p.Proć-Stańko
p.Barciś

2010/2011

język polski Marcin Bernacki – laureat
Karolina Sikora – laureatka
Mikołaj Dzięciołowski – laureat
Piotr Kukiełka – finalista
p.Przybylska
historia Karolina Sikora – laureatka
Piotr Kukiełka – finalista
p.Galas
geografia Piotr Kukiełka – laureat p.Kozieł
biologia Piotr Kukiełka – laureat p.Koprowska
chemia Piotr Kukiełka – laureat p.Rudzka
fizyka Mikołaj Herman – laureat
Piotr Bargieła – finalista
Zuzanna Deutschman – finalistka
Karolina Sikora – finalistka
Michał Żłobicki – finalista
p.Woźnik
Agata Gawkowska – finalistka
Radek Kowalski – finalista
p.Pieńkowska
matematyka Mikołaj Herman – laureat
Piotr Bargieła – laureat
Zuzanna Deutschman – laureatka
Karolina Sikora – finalistka
p.Polechońska
Agata Gawkowska – finalistka
Radek Kowalski – finalista
Michał Żłobicki – finalista
p.Kubiak

2009/2010

matematyka

Kamila Smyrgała – laureatka
Radosław Serafin – laureat

Aleksandra Bogdanowicz – finalistka
Aleksander Krajewski – finalista
p.Kondracka-
Grzymałkiewicz

fizyka

Kamila Smyrgała – laureatka
Radosław Serafin – finalista
Aleksandra Bogdanowicz – finalistka
Aleksander Krajewski – finalista
p.Woźnik

historia

Aleksander Obłąk – laureat
Mirosław Sadowski – laureat
p.Rólczyńska
p. Galas

biologia

Mikołaj Dzięciołowski – laureat
Piotr Kukiełka – finalista
Krzysztof Lachowski – finalista
p.Koprowska

chemia

Mikołaj Dzięciołowski – finalista
Piotr Kukiełka – finalista
Krzysztof Lachowski – finalista
p. Wodzyński

geografia

Mikołaj Dzięciołowski – finalista
Krzysztof Lachowski – finalista
p. Kozieł

2008/2009

język polski

Ewa Piskorz- laureatka
Piotr Krasnowski – finalista
Paweł Popławski – finalista

p. Kozak
p. Kozak
p. Kozak

matematyka

Jakub Bieńczyk – laureat
Paweł Poplawski – laureat
Radek Serafin – laureat

Małgorzata Kaczmarczyk- finalistka
Piotr Krasnowski – finalista
Aleksander Obłąk – finalista

p.Polechońska
p.Polechońska
p.Kondracka
p.Kondracka
p.Polechońska
p.Kondracka

fizyka

Małgosia Kaczmarczyk – laureatka
Paweł Poplawski – laureat
Piotr Krasnowski – laureat

Kuba Bieńczyk – finalista
Radek Serafin – finalista
Amadeusz Obłąk – finalista

p.Woźnik
p. Woźnik
p. Woźnik
p. Woźnik
p. Woźnik
p. Gorący

historia

Piotr Krasnowski – laureat
Paweł Poplawski – laureat

p. Galas
p. Galas

biologia

Małgorzata Kaczmarczyk – laureatka
Michał Wdowiak – finalista

p. Wolna
p. Wolna

chemia

Michał Wdowiak – laureat
Małgorzata Kaczmarczyk – laureatka

p. Wodzyński
p. Wodzyński

2007/2008

język polski

Małgosia Kaczmarczyk- laureatka
Kuba Kowalski – laureat

p. Kozak
p. Suluk

matematyka

Michalina Pacholska – laureatka
Filip Mintus – laureat
Anna Lamperska – laureatka
Rafał Tułaza – laureat
Monika Sikora – laureatka

Anna Bożek – finalistka
Paweł Popławski – finalista
Jędrzej Jaskólski – finalista
Artur Zarych – finalista
Damian Iwański – finalista
Rafał Jóźwik – finalista

p.Kubiak
p.Polechońska
p.Kubiak
p.Kubiak
p.Kubiak

p.Kubiak
p.Polechońska
p.Kubiak
p.Polechońska
p.Kubiak
p.Kubiak

fizyka

Anna Bożek – laureatka
Michalina Pacholska – laureatka
Rafał Tułaza – laureat
Jędrzej Jaskólski – laureat
Monika Sikora – laureatka
Damian Iwański – laureat
Filip Mintus – finalista
Artur Zarych – finalista
Rafał Jóźwik – finalista

p.Woźnik

historia

Małgosia Kaczmarczyk – laureatkaKuba Kowalski – finalista

p. Rólczyńska

biologia

Bartek Kuszczak – laureat
Michalina Pacholska – laureatka
Anna Bożek – laureatka

Filip Mintus – finalista
Gabriela Fankanowska – finalistka

p. Koprowska

chemia

Bartek Kuszczak – finalista
Michalina Pacholska – finalistka
Anna Bożek – finalistka
Filip Mintus – finalista
Gabriela Fankanowska – finalistka

p. Wodzyński

geografia

Bartek Kuszczak – finalista
Michalina Pacholska – finalistka
Anna Bożek – finalistka
Gabriela Fankanowska – finalistka

p. Wrona

2006/2007

język polski Michał Piegzik- finalista
Mateusz Obremski – finalista
Bartłomiej Paszkiewicz – finalista
p. Wojciechowska
matematyka Bartłomiej Paszkiewicz – laureat
Andrzej Popłoński – laureat
p. Kondracka
fizyka Bartłomiej Paszkiewicz – laureat
Andrzej Popłoński – laureat
p. Woźnik
historia Michał Piegzik – laureat
Mateusz Obremski – laureat
Bartłomiej Paszkiewicz – finalista
p. Urkiel p. Galas